Mehanička i biološka zaštita sadnica i drveća

U ponudi su feromoni, klopke, polipropilenske i mrežaste cijevi, i ostala oprema za zaštitu sadnica i drveća.

Za podrobnije informacije, kontaktirajte nas.